ราชาโยคะ Inner Leadership เพื่อการสร้างโชค

Free
Check out

Description

ผู้นำจากภายใน Inner Leadership บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

ผู้บรรยายหลัก

• BK สไบทิพย์ ศิริรัตน์ธำรงค์
ประธานกรรมการมูลนิธิ บราห์มา กุมารี ราชาโยคะ
ผู้ประสานงานประจำประเทศไทยของบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

——–

ผู้บรรยายนำหลักสูตร

• BK พรรษพร วิทูรเมธา  ครูอาสา ให้ความรู้สำหรับ “ผู้นำ”
จิตวิญญาณ คือ รากฐานของอารยธรรมที่รุ่งเรือง ผู้นำทางจิตนั้นมีอำนาจในการปกครองตนเอง จึงส่งผลต่อการสร้างโชคที่ไม่สูญสลาย ให้แก่ผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จที่แท้จริง

ภาวะผู้นำจากภายใน Inner Leadership

การค้นพบแหล่งทรัพยากรของความพิเศษที่อยู่ภายในท่านและรู้วิธีนำสิ่งนั้นออกมาใช้ จนสามารถนำพาชีวิตไปสู่วิถีแห่งความสำเร็จ จากการเป็นผู้นำที่มีโชคในทุกขณะของชีวิต
ภาวะ ผู้นำจากภายใน คือ ผู้ที่อำนาจในการปกครองสภาวะจิตของตนเอง เป็นนายเหนือความคิด คำพูด การกระทำ ท่านจะสามารถเป็นผู้นำชี้ทิศทางให้แก่ผู้อื่นได้อย่างไร? หากท่านไม่สามารถจะเข้าถึงการมีศิลปะของความเป็นนายเหนือตนเองได้ก่อน เมื่อมีความเป็นผู้นำจากภายในได้แล้ว โดยอัตโนมัติท่านจะสามารถเป็นผู้นำของโลกได้ในที่สุด
เพียงแต่คงอยู่การตระหนักรู้ว่า ผู้นำคือ ผู้แรกที่ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงตนเองให้กลับสู่ความดีงามดั้งเดิมได้ และนำคุณสมบัติพิเศษภายในของท่าน จะยกระดับ และสร้างความเป็นผู้นำให้เกิดในชีวิตของผู้อื่นได้ด้วยเช่นกัน
ลำดับของการพัฒนาผู้นำภายในเริ่มต้นจากการตอบคำถามว่า ฉันคือใคร? เมื่อค้นพบตัวตนภายใน จะเป็นการง่ายที่ท่านจะพัฒนาความเป็นผู้นำขึ้น การแสวงหาจากภายนอกเพื่อเข้าถึงนั้นนำไปสู่การขยายตัว แต่ผู้ที่ดำดิ่งเข้าสู่ความลึกล้ำภายในและนำศักยภาพที่พิเศษของตนเข้ามาใช้ คือ การกลับคืนสู่เมล็ด และเมล็ดนั้นจะเติบโตและขยายตัวกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ในที่สุด
ความเป็นผู้นำสูงสุด คือ ผู้ที่สามารถทำให้ผู้อื่นเป็นผู้นำเช่นเดียวกับตนเอง และพาโลกไปสู่จุดหมายของโลกใหม่ที่ดีขึ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม :

ภาคภาษาอังกฤษ   English    http://www.brahmakumaris.com

ภาคภาษาไทย     http://www.bkthai.com/bk/index.php

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Course Features

  • Lectures 5 คลิป
  • Duration 60 นาที
  • Language Thai
  • Students 217

Curriculum

เสียงตอบรับจากพ็อกเก็ตคลิปนี้

Free